Română (România)Russian (CIS)

Compania SA "Basarabia-Nord" deţine un propriu laborator de încercări, care este acreditat de Centrul Național de Acreditare MOLDAC pentru competența tehnică în conformitatea cu cerințele SM SR ISO / CEI 17025: 2006.

Existenţa unui Laborator Acreditat, sporeşte încrederea din partea clienţilor cu privire la calitatea produselor fabricate.

Laboratorul are drept de funcţie monitorizării produselor la intrare - (materie primă din carne și materiale auxiliare), controlul parametrilor tehnologici și a condițiilor sanitare în timpul fabricării produselor, precum și funcţia de control a calităţii și a performanței de siguranță a produselor noastre.

Laboratorul efectuează evaluări organoleptice ,fizico-chimice, microbiologice și toxicologice pentru 22 indici.

Laboratorul de încercări asigură calitatea rezultatelor încercărilor prin:

Сontrolul intern al calității:

- teste de recuperare,

- diagrame de control,

- repetarea încercărilor

- audituri interne

- teste interlaboratoare

Controlul extern al calităţii

- participarea la teste interlaboratoare naționale

- audituri externe de către Organismul Național de Acreditare MOLDAC

| + - | RTL - LTR